KHÁNH LY *** Nhạc vàng – Khánh Ly 30 năm – Một đời Việt Nam