Nhạc phim Máu Nhuộm Bến Thượng Hải 1980 (bản Châu Nhuận Phát) – Diệp Lệ Nghi

Nhạc phim Máu Nhuộm Bến Thượng Hải 1980 (bản Châu Nhuận Phát) – Diệp Lệ Nghi

Posted by FoodVannet.com

722,879 views 1.2K likes 87 dislike
Phim bộ Hồng Kong dài tập Máu Nhuộm Bến Thượng Hải do TVB sản xuất năm 1980 với các diễn viên chính:
Châu Nhuận Phát – Hứa Văn Cường
Lữ Lương Vỹ – Đinh Lực
Triệu Nhã Chi – Phùng Trình Trình
Music in this video
Listen ad-free with YouTube Premium
Song: Shang Hai Tan
Artist: Frances Yip
Writers: James Wong, Joseph Koo
Licensed to YouTube by UMG (on behalf of Polydor); SOLAR Music Rights Management, ASCAP, EMI Music Publishing, and 9 Music Rights Societies

PLACE YOUR ADS HERE!