Nhac linh – Duy Khanh, Dan Nguyen, Truong Vu

DUY KHÁNH,ĐAN NGUYÊN,TRƯỜNG VŨ – Tuyển Chọn Nhạc Lính Hay Nhất Của Nam Ca Hải Ngoại
500,590 views
602 166
Published on Oct 2, 2016
Track list:
01. LK Lính – Duy Khánh,Hoàng Oanh
02. Đưa Em Vào Hạ – Duy Khánh
03. Tình Chết Theo Mùa Đông – Đan Nguyên
04. Hai Lối Mộng – Đan Nguyên
05. Vọng Gác Đêm Sương – Trường Vũ
06. Tâm Sự Người Lính Trẻ – Trường Vũ
07. Mùa Xuân Đó Có Em – Duy Khánh
08. Đường Trần Lá Đổ – Duy Khánh
09. Sương Lạnh Chiều Đông – Đan Nguyên
10. Thành Phố Sau Lưng – Đan Nguyên
11. Nó Và Tôi – Trường Vũ
12. Tâm Sự Người Thương Binh – Trường Vũ
13. Lá Thư Trần Thế – Duy Khánh,Thanh Tuyền
14. Xuân Này Con Không Về – Duy Khánh
15. Buồn Trong Kỷ Niệm – Đan Nguyên
16. Lời Cuối Cho Người Tình Phụ – Đan Nguyên
17. Thương Về Quán Trọ – Trường Vũ
18. Ngày Sau Sẽ Ra Sao – Trường Vũ
19. Đêm Trên Vùng Đất Lạ – Duy Khánh
20. Nhịp Cầu Tri Ân – Duy Khánh
21. Túy Ca – Đan Nguyên
22. Xin Làm Người Tình Cô Đơn – Đan Nguyên
23. Lời Kẻ Đăng Trình – Trường Vũ
24. Viết Từ KBC – Trường Vũ
25. Một Mai Giã Từ Vũ Khí – Duy Khánh
26. Lính Trận Xa Nhà – Duy Khánh

www.foodvannet.com

PLACE YOUR ADS HERE!