Mong Ba Vuong – Ut Tra On, Thanh Nga, Tan Tai, Thanh Duoc

Thanh Nga – Mong Ba Vuong – Thanh Duoc, Tan Tai, Ut Tra On, P

MỘNG BÁ VƯƠNG
Tác giả: Nhị Kiều

Út Trà Ôn …vai… Khoái Văn Thông
Thành Được …vai… Lo Dat
Tấn Tài …vai… Hàn Tín
Thanh Nga …vai… Lã Nương
Phượng Liên …vai… Đăng Châu
Thanh Thanh Hoa …vai… Bích Vân
Nam Hùng …vai… Lưu Bang
Phi Hùng …vai… Đỗ Thừa VinhCooking
Measurements
Cooking Measurements