LiveShow Duyên Dáng Gái Miền Tây – Lưu Ánh Loan

[jwplayer mediaid=”8235″]

LiveShow Duyên Dáng Gái Miền Tây – Lưu Ánh Loan
Live Show Duyên Dáng Gái Miền Tây bao gồm 11 tiết mục mà Lưu Ánh Loan biểu diễn cùng các ca sĩ Khách Mời : Huỳnh Nguyễn Công Bằng, Lâm Vũ, Quốc Đại, Lê Sang, Trường Sơn, Dương Hồng Loan, Lâm Bảo Phi, nhóm Hài Bảo Khương…
00 – 4p16 : Duyên Dáng Gái Miền Tây
4p17 – 7p43 : Giới Thiệu
7p44 – 13p24 : Gõ Cửa Trái Tim ft Lê Sang
13p25 – 16p10 : Tiểu Phẩm Hài Bảo Khương
16p11 – 17p34 : Giới Thiệu
17p35 – 23p15 : Tiếc Câu Duyên Nợ ft Quốc Đại
23p16 – 29p01 : Điệu Buồn Lý Sâm Thương
29p02 – 31p26 : Giới Thiệu
31p27 – 37p20 : Lk Hành Trình Trên Đất Phù Sa – Về Miền Tây ft Dương Hồng Loan
37p21 – 39p22 : Giới Thiệu
39p23 – 45p38 : Em Vẫn Hoài Yêu Anh
45p39 – 46p37 : Giới Thiệu
46p39 – 51p58 : Sao Đổi Ngôi ft Lâm Bảo Phi
51p59 – 52p42 : Giới Thiệu
52p43 – 57p52 : Em Về Kẻo Trời Mưa ft Trường Sơn
57p53 – 58p48 : Giới Thiệu
58p49 – 1h 5p55 : LK Giọng Ca Dĩ Vãng ft Lâm Vũ
1h 5p56 – 1h 7p11 : Giới Thiệu
1h 7p12 – 1h 12p13 : Đò Về Bến Cũ ft Lâm Vũ
1h 12p14 – 1h 13p13 : Giới Thiệu
1h 13p14 – 1h 18p18 : Lk Sau Lần Hẹn Cuối – Thương Tình Nhân ft Huỳnh Nguyễn Công Bằng – Lê Sang – Dương Hồng Loan
1h 18p18 – Hết : Kết ThúcCooking
Measurements
Cooking Measurements