One comment

 • phimonline

  1. LK Dấu chân kỷ niệm, Tình khúc chiều mưa – Tuấn Vũ, Thanh Tuyền, Sơn Tuyền
  2. LK Em là tất cả, Hai vì sao lạc – Tuấn Vũ, Thanh Tuyền, Sơn Tuyền
  3. LK Giọt lệ sầu – Tuấn Vũ, Mỹ Huyền
  4. LK Kể chuyện trong đêm, Kể từ đêm đó – Tuấn Vũ, Giao Linh
  5. LK Không bao giờ quên anh, Mùa đông của anh – Tuấn Vũ, Kim Anh
  6. LK Mưa nửa đêm, Mưa đêm ngoại ô – Tuấn Vũ, Mỹ Huyền
  7. LK Mừng xuân – Tuấn Vũ
  8. LK Người tình La Lan 1 – Tuấn Vũ, Phượng Mai
  9. LK Người tình La Lan 2 – Tuấn Vũ, Phượng Mai
  10. LK Sầu lẻ bóng, Lẻ bóng – Tuấn Vũ, Trúc Mai, Kim Loan
  11. LK Tàu đêm năm cũ, Đò chiều – Tuấn Vũ, Sơn Tuyền
  12. LK Thôi, Ảo ảnh – Tuấn Vũ, Thanh Lan
  13. LK Tôi không cô đơn, Người yêu cô đơn – Tuấn Vũ, Thanh Huyền
  14. LK Trộm nhìn nhau, Ai biểu anh làm thinh – Tuấn Vũ, Mỹ Huyền, Đặng Thế Luân