Mit Vang Om (Jackfruit Yummy)

How to Cut Jackfruit (Fast Version) – Orlando, Florida Jackfruit – Homegrown

62 views

Published on Nov 27, 2015

Homegrown Jackfruit

This jackfruit fruit is picked from a jackfruit tree in Orlando, Florida.
Liên Khúc Nhạc Trẻ Hải Ngoại Hay Nhất Liên Khúc Nhạc Vàng Hay
-http://www.youtube.com/watch?v=RrLX0vdWvqwCooking
Measurements
Cooking Measurements