Lam Sanh Xuan Nuong (Cai Luong Truoc 1975) – Ngoc Giau, Bach Tuyet, Huu Phuoc, Phuong An

//https://www.youtube.com/watch?v=x9aYvVlyEkU

Lâm-Sanh Xuân-Nương, một chuyện cổ tích bình dân rất được truyền tụng khắp nhân gian. Một cốt truyện gồm đủ Trung, Hiếu, Tình, Nghĩa, gợi thương cảm lòng người và muôn đời sáng ngời trong vần thơ tiếng nhạc của đời sau.
Xuân Nương, tiêu biểu của hạng nàng dâu nhẫn nhục thương chồng nên riêng mình cam chịu sự đanh đá, ác độc của mẹ chồng mà không than trách.
Lâm Sanh, hạng làm con, làm chồng, hết lòng thờ kính mẹ cha và một dạ chung thủy với người yêu. Trong giòng đời vẩn đục, những con người lòng ngay dạ thảo luôn luôn được đền bồi xứng đáng và những kẻ gian ác cũng bị quả báo nhãn tiền. Và còn biết bao tình tiết éo le, cảm dộng xoay quanh nghịch cảnh của đôi vợ chồng trẻ này.
Một chuyện cổ tích lý thú, răn đời được trình bày sội nổi từng hồi, từng chập trên mặt đĩa “Continental”

Với thành phần nghệ sĩ lý tưởng:

  • Ngọc Giàu : vai Xuân Nương
  • Bạch Tuyết : vai bà mẹ chồng ác nghiệt.
  • Thanh Nhàn : vai mẹ ruột Xuân Nương
  • Hề Minh : vai cha ruột Xuân Nương
  • Phương Ánh : vai Công Chúa
  • Kim Thoa : vai thế nữ
  • Hữu Phước : vai Lâm Sanh
  • Kim Nguyên : vai Hoàng Đế
  • Phương Ẩn : vai Tể Tướng Triều Đình


Cooking
Measurements
Cooking Measurements