La Cua Rung Xanh

Cải lương trọn tuồng trước 1975 – Lá Của Rừng Xanh – Hữu Phước, Út Hiền, Ngọc Hương, Lệ Thuỷ

182 views
15 0
Published on Feb 20, 2016
Chúa Trịnh vì ỷ vào công cán nên lấn quyền vua. Câu chuyện xảy ra từ một chuyện tình của ông Hầu Lê Duy Lễ với nàng Ái Cơ, con gái quan Ngự sử Đại thần Nguyễn Công Kiều.

Trong lúc đó Thái Bảo Trịnh Kha vì yêu Ái Cơ không được cậy quyền chúa Trịnh nên dèm biếm Ái Cơ vào cung. Công Kiều vào cung tìm con, Trịnh Kha dùng uy phủ chúa buộc vua xuống chiếu lột áo mão Công Kiều đuổi về dân dã.

Vua Lê băng hà, truyền chiếu thải hồi cung nhân. Nhưng Trịnh Kha vì yêu Ái Cơ nên lén đem nàng về giữ lăng mộ ở Thinh Lăng. Chúa Trịnh lại truyền đem Ái Cơ lên lầu Cổ Mộc xử lục trầm xô nàng xuống đài cao cho nát thịt.

Duy Lễ vào cứu nàng, Trịnh Kha xin lập phiên tam tòa phán xét, Duy Lễ giả Thượng Thơ ngồi chánh thẩm xử Ái Cơ và Duy Lễ vô tội. Vì muốn cứu Ái Cơ dành cho mình nên Trịnh Kha đem cung nhân Ngọc Lệ thay thế Ái Cơ thọ án lục trầm nhưng Duy Lễ đến kịp phá vỡ âm mưu và cứu Ái Cơ để đem trả Lá Xanh về với rừng xanh.

Nghệ sĩ:

Hữu Phước…vai… Ngự sử Nguyễn Công Kiều
Út Hiền…vai… Lê Duy Lễ
Ngọc Hương…vai… Ái Cơ
Lệ Thủy…vai… Ngọc Lệ
Ánh Hồng…vai… Ngọc Liên
Văn Hường…vai… Vô Cương
BoBo Hoàng…vai… Kim Chi
Ngọc Lan…vai… Liễu Hoa
Văn Khoe…vai… Giám ThủCooking
Measurements
Cooking Measurements