One comment

 • phimonline

  1. Chiếc Áo Bà Ba (0:00)
  2. Em Đi Trên Cỏ Non (6:05)
  3. Điệu Buồn Phương Nam (11:25)
  4. Hoa Nở Về Đêm (17:10)
  5. LK Em Về Miệt Thứ (23:10)
  6. Chuyện Tình Lan Và Điệp (29:05)
  7. Mưa Đêm Ngoại Ô (34:20)
  8. Xin Trả Tôi Về (39:50)
  9. Lâu Đài Tình Ái (44:20)
  10. Đôi Mắt Người Xưa (49:30)
  11. Chuyện Tình Không Dĩ Vãng (54:05)
  12. Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Nhà (58:35)
  13. Bông Bí Vàng (1:03:45)
  14. Đừng Nói Xa Nhau (1:08:50)
  15. Mùa Đông Của Anh (1:13:20)
  16. Tình Bơ Vơ (1:19:00)
  17. Gác Nhỏ Đêm Xuân (1:24:05)
  18. Yêu Một Mình (1:29:25)
  19. Hồn Quê (1:34:00)
  20. Một Người Đi (1:37:25)
  21. Đón Xuân Này Ta Nhớ Xuân XƯa (1:42:15)
  22. Hạ Thương (1:47:40)
  23. Trăm Năm Bến Cũ (1:53:00)
  24. LK: Gió Bấc, Lý Con Sáo (1:57:25)
  25. Hai Lối Mộng (1:24:15)
  26. Ngoại Ô Buồn (2:08:10)
  27. Ru Lại Câu Hò (2:13:30)
  28. Thương Về Miền Đất Lạnh (2:21:35)
  29. Trộm Nhìn Nhau (2:26:10)