Hoa Thiên Cốt

[jwplayer mediaid=”21277″]

Hoa Thiên Cốt – 花千骨

MV 花千骨 – Hoa Thiên Cốt – Hua Qian Gu – Hoa Thien Cot – Tiên Hiệp Kỳ Duyên (2014)
Tác giả: Fresh Quả QuảCooking
Measurements
Cooking Measurements