Con Gai chi Hang – Thanh Nga, Thanh Duoc, Huu Phuoc, Tam Van, Ut Bach Lan

Thanh Nga – Con Gai chi Hang – Huu Phuoc, Tám Vân, Út Bạch Lan

Thành phần nghệ sỹ:
Út Bạch Lan vai Chị Hằng
Hữu Phước vai Tư Kiên
Thành Được vai Văn,
Thanh Nga vai Trinh,
Tám Vân vai ông Phùng
Hề Minh vai ông Tuấn
Cô Ba Thanh Loan vai Xuân.
Soạn Giả:Hà Triều – Hoa Phượng. Thành phần nghệ sỹ: Út Bạch Lan vai Chị Hằng, Hữu Phước vai Tư Kiên, Thành Được vai Văn, Thanh Nga vai Trinh, Tám Vân vai ông Phùng, Hề Minh vai ông Tuấn, Với sự góp mặt đặt biệt của Cô Ba Thanh Loan vai Xuân.Cooking
Measurements
Cooking Measurements