Canh Chien Dau (Chan Tu Dan, Ngo Kinh)

List phim theo thứ tự.

1. Flash Point – Chân Tử Đan vs Xing Yu
2. Shaolin (Tân Thiếu Lâm Tự) – Ngô Kinh vs Tạ Đình Phong
3. SPL: Sha Po Lang 1 (Sát Phá Lang 1) – Chân Tử Đan vs Ngô Kinh
4. Fatal Contract
5. Flash Point last fight scene – Chân Tử Đan vs Trâu Triệu Long (Collin Chou)

Trong Sa Po Lang còn 1 trận Chân Tử Đan vs Hồng Kim Bảo rất hay mà clip này ko có.

Ngô Kinh cũng còn nhiều fight scene nữa khá hay.Cooking
Measurements
Cooking Measurements