Cách làm Xôi Lá Dứa Miền Tây

XÔI LÁ DỨA (kiểu miền Tây)/Pandan Glutinous Rice Xoi La Dua Sweet Sticky Rice

Canh Sat Giang Ho – Chung Tu Don
//https://www.youtube.com/watch?v=KtUjISfJZ5g
Published on: Jul 26, 2014 @ 06:34

//https://www.youtube.com/watch?v=Swo-D8N4q9s
//https://www.youtube.com/watch?v=u3w60jwB92M
//https://www.youtube.com/watch?v=xYu91LUh2B0]Cooking
Measurements
Cooking Measurements