Cách làm nước giải khát Sơ Ri

Cach Lam Nuoc Giai Khat So Ri (How to Make Acerola Cherry Juice)

Cách làm nước giải khát Sơ Ri tại nhà ở Mỹ.
Xem xong bảo đảm ai cũng làm được hết.
How to make acerola cherry juice/babardos cherry juice at home.
Ingredients: acerola cherry, sugar, water, salt.

======================================================
DAN NGUYEN: Đan Nguyên – full CD Có Thế Thôi – 9/2012
Published on: Dec 18, 2013 @ 04:35
//http://www.youtube.com/watch?v=9PHrMWZVtzc
Updated 11/29/2018
Video unavailable
“Đan Nguyên-full CD Có…”
The YouTube account associated with this video has been terminated due to multiple third-party notifications of copyright infringement.

======================================================Cooking
Measurements
Cooking Measurements