Cách làm Bánh Canh Tươi bằng bột Bánh Cuốn Vĩnh Thuận

BÁNH CANH TƯƠI (bột Bánh Cuốn Vĩnh Thuận)/Vietnamese Fresh Noodles Banh Canh

nguoiviettoancau
Banh Canh Tuoi – Fresh Vietnamese Udon Noodles
Cach lam Banh Canh Tuoi tai nha bang bot Banh Cuon Vinh Thuan
o My.

Nguyen lieu/Ingredients:
– muoi, nuoc, dau an/salt, water, cooking oil
– bot/flour: Flour for Rice Cake (Bot Banh Cuon) – 14 Oz. by Vinh Thuan.

Dụng cụ/Tool:
– Đồ ép Khoai Tay/Potato Ricer: Metaltex USA Inc. Potato Ricer, White
http://www.phibay.com/metaltex-usa-inc-potato-ricer-white/.

http://www.phibay.com/metaltex-usa-inc-potato-ricer-white/

Ai muon xem UNCUT thi vao
//https://youtu.be/Y2waoCj1qtU

==========================Old Content======================================
Tai Chien Giang Ho
//https://www.youtube.com/watch?v=LLzfUwrQJ50
Published on: Nov 30, 2015 @ 15:00

171,217
70 22
Published on Jun 29, 2015
Tái Chiến Giang Hồ – Lưu Đức Hoa, Châu Nhuận Phát, Nhậm Đạt Hoa – Phim Xã Hội ĐenCooking
Measurements
Cooking Measurements