Các cách làm giá đỗ/giá đậu bằng rổ nhựa và khăn lông

Cách làm GIÁ ĐỖ/GIÁ ĐẬU bằng RỔ NHỰA và KHĂN LÔNG (mung bean, plastic basket, cloth, dishwasher)

http://www.youtube.com/watch?v=n0gfmmNTCWE
[Lồng Tiếng HD] Đại Đường Nữ Tuần Án 2012 ~Tập 1