Ca Ri Ga (Curry Chicken with Taro Root & Yucca Root)

Curry Chicken (CA RI GA) with Taro Root and Yucca Root

//http://www.youtube.com/watch?v=5FUOEo87h2U
Cẩm Y Vệ 2010 ᴴᴰ | Chung Tử Đơn | Full Thuyết MinhCooking
Measurements
Cooking Measurements