One comment

 • phimonline

  List:
  1/ Phút Cuối
  2/ Liên Khúc Mưa (Lạnh Trọn Đêm Mưa – Mưa Nửa Đêm – Mưa Rừng – Mưa Đêm
  Tỉnh Nhỏ – Hai Mùa Mưa)
  3/ Những Đóm Mắt Hỏa Châu
  4/ Kể Chuyện Trong Đêm
  5/ Duyên Quê
  6/ Nhớ Người Yêu
  7/ Đính Ước
  8/ Anh Tiền Tuyến Em Hậu Phương
  9/ Liên Khúc (Tình Thiên Thu của Nguyễn Thị Mộng Thường – Đêm Buồn Tỉnh Lẻ –
  Những Đồi Hoa Sim)
  10/ Liên Khúc (Viết Từ KBC – Kẻ Ở Miền Xa) KBC là từ viết tắt của Khu Bưu Chính
  được dùng chỉ nơi người lính ngày xưa (VNCH) đóng quân, mỗi đơn vị có riêng
  một con dấu tròn có khắc số ex: KBC 4564, … để đóng lên thư tín, công văn…
  11/ Bạc Trắng Lửa Hồng
  12/ Liên Khúc (Trả Nhẫn Kim Cương – Vòng Nhẫn Cưới)
  13/ Liên Khúc (Sao Em Nỡ Vội Lấy Chồng – Hẹn Hò Đêm Trâng)
  14/ Liên Khúc (Chúng Mình Ba Đứa – Ly Cà Phê Cuối Cùng)