Tu Tru Nhac Vang – Duy Khanh – Che Linh – Nhat Truong – Hung Cuong – Thu Am Truoc 1975

Tứ Trụ Nhạc Vàng – Duy Khánh – Chế Linh – Nhật Trường – Hùng Cường – Thu Âm Trước 1975

304,076
533 98
Published on Jan 14, 2015

Bốn giọng ca bất hủ trước và đầu 1975 Duy Khánh,Hùng Cường,Nhật Trường,Chế Linh.
//http://www.youtube.com/watch?v=0xuw-2KfvlcCooking
Measurements
Cooking Measurements