TUẤN VŨ, DUY KHÁNH & CHẾ LINH *** Bieet Kinh Ky – Tuan Vu, Duy Khanh, Che Linh 1989

Album Biệt kinh kỳ – Tuấn Vũ, Duy Khánh, Chế Linh (1989)

01 – Trường cũ tình xưa (Duy Khánh) – Duy Khánh
02 – Tình đời tay trắng – Tuấn Vũ
03 – Buồn trong kỷ niệm (Trúc Phương) – Chế Linh
04 – Biệt kinh kỳ (Minh Kỳ) – Duy Khánh
05 – Hàn Mặc Tử (Trần Thiện Thanh) – Tuấn Vũ
06 – Vọng gác đêm sương (Mạnh Phát) – Chế Linh
07 – Nhạt nắng (Xuân Lôi & Y Vân) – Tuấn Vũ
08 – Nhớ thành đô (Hoàng Thi Thơ) – Duy Khánh
09 – Thói đời (Trúc Phương) – Chế Linh
10 – Quán nửa khuya (Hoài Linh) – Tuấn VũCooking
Measurements
Cooking Measurements