Album Hon Trinh Nu – Giao Linh; Thanh Tuyen; Huong Lan

607,444
711 187
Published on Jan 28, 2014
Sản xuất: Giáng Ngọc

1 Trang Nhật Ký – Hương Lan 00:00
2 Phận Má Hồng – Giao Linh 04:32
3 Tôi Gặp Em – Thanh Tuyền 09:17
4 Hồn Trinh Nữ – Hương Lan 13:14
5 Mười Năm Tái Ngộ – Giao Linh 18:44
6 Tình Đêm Xứ Lạnh – Thanh Tuyền 24:24
7 Một Lần Trong Đời – Hương Lan 31:00
8 Phận Gái Thuyền Quyên – Giao Linh 36:56
9 Đẹp Lòng Người Yêu – Thanh Tuyền 42:24
10 Hàn Mặc Tử – Hương Lan 46:09
11 Tìm Về – Giao Linh 54:25
12 Kiếp Nghèo – Thanh Tuyền 59:47



Cooking
Measurements
Cooking Measurements

One comment

 • phimonline

  Sản xuất: Giáng Ngọc

  1 Trang Nhật Ký – Hương Lan 00:00
  2 Phận Má Hồng – Giao Linh 04:32
  3 Tôi Gặp Em – Thanh Tuyền 09:17
  4 Hồn Trinh Nữ – Hương Lan 13:14
  5 Mười Năm Tái Ngộ – Giao Linh 18:44
  6 Tình Đêm Xứ Lạnh – Thanh Tuyền 24:24
  7 Một Lần Trong Đời – Hương Lan 31:00
  8 Phận Gái Thuyền Quyên – Giao Linh 36:56
  9 Đẹp Lòng Người Yêu – Thanh Tuyền 42:24
  10 Hàn Mặc Tử – Hương Lan 46:09
  11 Tìm Về – Giao Linh 54:25
  12 Kiếp Nghèo – Thanh Tuyền 59:47