One comment

 • phimonline

  01.Ai khổ vì ai-Hương Lan.00:00
  02.Chuyến đò vĩ tuyến-Giao Linh.04:53
  03.Gõ cửa-Hương Lan.10:09
  04.Tha La xóm đạo-Giao Linh.5:00
  05.Nắng chiều-Như Mai.20:07
  06.Nối lại tình xưa-Giao Linh.25:10
  07.Một thuở yêu anh-Hương Lan.30:24
  08.Mai lỡ mình xa nhau-Giao Linh.34:17
  09.Tuổi học trò-Hương Lan.38:12
  10.Mùa thu cho em-Như Mai.42:14