Con Đường Ai Oán – 舌劍上的公 – Return Of The Silver Tongue

Con Đường Ai Oán (舌劍上的公堂) – Return Of The Silver Tongue TVB 2014 by tuphim

Tên tiếng Anh: Return Of The Silver Tongue
Tên tiếng Hoa: 舌劍上的公堂
Tên gốc: Thiệt Kiếm Thượng Đích Công Đường
Số tập: 25
Ngày ra mắt tạo hình: 05/02/2013
Ngày phát sóng trên TVB: 17/12/2013 đến ngày 17/01/2014
Ngày phát hành ở VN:
Giám chế: Lý Diễm Phương
Diễn viên:
Quach Tấn An-Chương Tứ Duy
Điền Nhụy Ni-Trần Chân Chân
Huỳnh Thúy Như-Châu Cúc
Mạch Trường Thanh-Hạ Hầu Vũ
Lý Thành Xương-Trần Mộng Cát
Vương Quân Thanh-Tôn Sở Sở
Trương Quốc Cường-Phan Kính Toàn (Phương Đường Kính)
Lâm Hiểu Phong-Phan Nhĩ Danh
Hứa Diệc Ni-A Độc
Giản Mộ Hoa-Châu Lan
Trịnh Tuấn Hoằng
Tuyết Ni-mẹ Chương Tứ Duy
Khang Hoa
Trịnh Tử Thành
Vu Dương
Huỳnh Kiện Đông
Dư Tử Minh
La Quân Mãn-La Cao Đại
Dương Triều Khải-Trương Anh Tuấn
Lưu Quế Phương
Đặng Anh Mẫn
Vương Duy ĐứcCooking
Measurements
Cooking Measurements