Tag Archives: pham cong cuc hoa

Written on Oct, 20, 2013 by in | Comments Off
Written on Oct, 17, 2013 by in | Comments Off
Pham Cong Cuc Hoa

Phạm Công Cúc Hoa

Continue Reading...
Written on Oct, 17, 2013 by in | Comments Off
Pham Cong Cuc Hoa

Phạm Công Cúc Hoa Kịch Bản: Thanh Tòng Với sự góp mặt của các nghệ sĩ: Vũ Linh, Tài Linh, Thanh Tòng, Thanh Loan, Thanh Hằng, Trường Sơn, Bé Tú Sương, Bé Quế Trân, Xuân Yến, Bảo Chung, Hữu Cảnh, Bạch Long, Yến Phương, Trinh Trinh

Continue Reading...
Written on Oct, 17, 2013 by in | Comments Off
Pham Cong Cuc Hoa

Cải lương: PHẠM CÔNG CÚC HOA Các nghệ sĩ tham gia: Vũ Linh, Tài Linh, Thanh Tòng, Thanh Loan, Thanh Hằng, Trường Sơn, Tú Sương, Quế Trân, Xuân Yến,…

Continue Reading...
Written on Oct, 17, 2013 by in | Comments Off
Pham Cong Cuc Hoa 1989

Phim kinh điển: PHẠM CÔNG CÚC HOA ( 1989) Full Lý Hùng vai Phạm Công. Diễm Hương….Cúc Hoa Công Hậu…Lê Báo Phương Dung…Tào Phượng Loan Tuấn Anh….Vương Trí Nhàn Thoại Mỹ…công chúa Băng Châu Trinh Trinh….Nghi Xuân ( lúc lớn) Thanh Trúc…Nghi Xuân ( lúc nhỏ) Công Tuấn ….Tấn Lực ( lúc lớn) Bảo Châu….Tấn Lực ( lúc nhỏ)

Continue Reading...