Tieng Trong Me Linh – Thanh Sang, Thanh Nga

Cải lương: TIẾNG TRỐNG MÊ LINH ( Thanh Nga, Thanh Sang)
Diễn Viên:
Thanh Nga……Trưng Trắc.
Thanh Sang…..Thi Sách
Hà Mỹ Xuân….Trưng Nhị
Kim Hương…..Nàng Tía
Ngọc Nuôi…….Lê Chân
Văn Ngà……Tô Định
Hoàng Giang….Tào Uyên
Bảo Quốc….Chương HầuCooking
Measurements
Cooking Measurements