Thi Cong Ky An 01

http://www.youtube.com/watch?v=pQDPTXYa0ZY

Tập 1 – Thi Công Kỳ Án – SCTV Thuyết Minh