Dinh Menh – Huong Thuy, Le Thuy, Minh Vuong

https://www.youtube.com/watch?v=YBClDSKC8oA

http://www.youtube.com/watch?v=lcZ5q7aquWk

Huong Thuy, Le Thuy, Minh Vuong, Thanh Ngan, Kim Tieu Long, Chi Linh, Quoc Kiet, Hong Yen