TẤN TÀI, LỆ THUỶ, MINH PHỤNG, MINH VƯƠNG & PHƯỢNG LIÊN *** Tan Tai Le Thuy Minh Phung Minh Vuong Phuong Lien – 11 Bai Tan Co Giao Duyen