Pham Cong Cuc Hoa 1989

Phim kinh điển: PHẠM CÔNG CÚC HOA ( 1989) Full
Lý Hùng vai Phạm Công.
Diễm Hương….Cúc Hoa
Công Hậu…Lê Báo
Phương Dung…Tào Phượng Loan
Tuấn Anh….Vương Trí Nhàn
Thoại Mỹ…công chúa Băng Châu
Trinh Trinh….Nghi Xuân ( lúc lớn)
Thanh Trúc…Nghi Xuân ( lúc nhỏ)
Công Tuấn ….Tấn Lực ( lúc lớn)
Bảo Châu….Tấn Lực ( lúc nhỏ)Cooking
Measurements
Cooking Measurements