Những tình khúc nhạc vàng hải ngoại chọn lọc số 13
TUẤN VŨ-MỸ HUYỀN