Hu Tieu Xao (Special Homemade Stir-Fried Rice Noodles)

=http://www.youtube.com/watch?v=Hk0PbsJ82IY
Những tình khúc nhạc vàng hải ngoại chọn lọc số 10
Tiếng hát Phi Nhung