Nhac Xuan Hai Ngoai-Xuan Vien Xu

Phần Mở Đầu Nhạc Dạo
1.Tôi Chưa Có Mùa Xuân-Đan Nguyên
2.Mùa Xuân Đó Có Em- Chế Linh
3. Cảm Ơn- Trường Vũ
4.Lá Thư Tiền Tuyến- Trường Vũ
5.Mùa Xuân Lá Kho- Trường Vũ
6.Xuân Này Con Không Về-Đan Nguyên
7.Xuân Tha Hương Xuân Lạc Xứ- Trường Vũ
8.Mùa Xuân Của Mẹ- TrườngVũ
9.Hẹn Một Mùa Xuân- Chế Linh
10.Mùa Xuân Trong Thư Em- Trường Vũ
11.Thư Xuân Ba Viết Cho Con- Trường Vũ
12.Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa-Trường Vũ
13.Giọt Cà Phê Đầu Tiên-Trường Vũ-Mạnh QuỳnhCooking
Measurements
Cooking Measurements