Nhac hay truoc 1975

Nhạc hay trước 1975

Happy New Year!
Hoang Oanh https://youtu.be/SLFy8RdLpt4 Những bài hát hay nhất của Hoàng Oanh tuyển chọn 223,503 views 350 68 Published on Apr 20, 2015
Che Linh Duy Khanh Hung Cuong Nhat Truon (Dem – La Thu) https://youtu.be/2CemyM37ADU 19,378 views 49 9 Published on Apr 20, 2016 TỨ TRỤ NHẠC VÀNG HẢI NGOẠI: Chế Linh, Duy Khánh, Hùng Cường, Nhật Trư...
Hoang Oanh (30 Bai Hat Chon Loc) https://youtu.be/C5aDbJuvZ_A Hoàng Oanh Và 30 Bài Hát Chọn Lọc - Thu Âm Trước 1975 40,596 views 116 19 Published on Sep 27, 2015 Tuyển chọn 3...
Rung La Thap – Truong Vu https://youtu.be/iN9KsOC4DuY Rừng Lá Thấp 9,972,916 views 11,048 1,245 Uploaded on Sep 6, 2009 Nhạc và lời: Trần Thiện Thanh