Mua Thu La Bay (Cai Luong Truoc 1975) – Minh Phung, Bach Tuyet, Tai Luong, Kim Le Thuy

Mùa Thu Lá Bay-Full
minh phung . bach tuyet
Đường Tiểu My là Tài Lương chị của Tài Linh
duong tieu my=KIM LE THUY

Happy New Year!
Nguyen Thai Hoc (Cai Luong Truoc 1975) – Hung Cuong, Thanh Duoc, Ngoc Giau, Bach Tuyet https://www.youtube.com/watch?v=I5IGWOdy85A //https://www.youtube.com/watch?v=b1CgTXRu7pw
Lam Sanh Xuan Nuong (Cai Luong Truoc 1975) – Ngoc Giau, Bach Tuyet, Huu Phuoc, Phuong An https://www.youtube.com/watch?v=U9Xjzin8wqM //https://www.youtube.com/watch?v=x9aYvVlyEkU Lâm-Sanh Xuân-Nương, một chuyện cổ tích bình dân rất đ...