Hài mới Trường Giang, Hoài Linh & Chí Tài — Hài Tết Đặc Biệt