Chi Long Qua Ke Nien / Truong Hoc Dac Canh Uy Long

http://www.youtube.com/watch?v=SmM-nCmuA0A

CHÂU TINH TRÌ 2013 – Chi Long Quá Kê Niên (Trường Học Đặc Cảnh Uy Long 3).

Happy New Year!
Van Mai Miem Cuoi – Chau Tinh Tri https://www.youtube.com/watch?v=lNzEnUmTyVU
Than Bai 4 – Tro Ve Thuong Hai https://www.youtube.com/watch?v=rDaNhN-naaY 2,231,619 1,853 454 Published on Dec 11, 2012
Hoc Gia Cua Gai https://www.youtube.com/watch?v=mYF5pY72X98 667,266 700 130 Published on Jul 21, 2013
Tan Vi Tieu Bao Tan Loc Dinh Ky 1 (Chau Tinh Tri) https://www.youtube.com/watch?v=49O6qaE2CT4 Châu Tinh Trì - Tân Lộc Đỉnh Ký 1 Full HD Lồng Tiếng. Tân Lộc Đỉnh Ký là bộ phim Hồng Kông của hai đạo ...