GIAO LINH *** Album Thương Muộn – Giao Linh

1 Có Nhớ Anh Không – Giao Linh 00:00
2 Giọng Ca Dĩ Vãng – Giao Linh 05:23
3 Thương Muộn – Giao Linh 11:02
4 Người Tình Và Quê Hương – Giao Linh 15:44
5 Một Ngày Tàn Chiến Tranh – Giao Linh 20:04
6 Lẻ Bóng – Giao Linh 26:38
7 Nửa Đêm Thức Giấc – Giao Linh 32:14
8 Chuyện Một Người Đi – Giao Linh 36:43
9 Một Người Lên Xe Hoa – Giao Linh 41:49
10 Từ Giã Thơ Ngây – Giao Linh 46:38
11 Mong Chờ – Giao Linh 51:15
12 Dấu Chân Kỷ Niệm – Giao Linh 57:27Cooking
Measurements
Cooking Measurements