GIAO LINH & PHƯỢNG MAI *** Album Thiệp Hồng Anh Viết Tên Em – Giao Linh; Phượng Mai

1 Thiệp Hồng Anh Viết Tên Em -Tuấn Vũ 00:00
2 Ga Chiều Phố Nhỏ – Giao Linh 04:49
3 Hương Tình Cũ – Phượng Mai 09:50
4 Con Đường Xưa Em Đi – Tuấn Vũ 14:49
5 Chuyện Ngày Xưa – Giao Linh 18:37
6 Chuyến Tàu Hoàng Hôn – Phượng Mai 24:03
7 Cho Vừa Lòng Em – Tuấn Vũ 29:47
8 Tên Em Từ Đó – Giao Linh 34:18
9 Mùa Mưa Đi Qua – Phượng Mai 38:49
10 Đêm Buồn Tỉnh Lẻ – Tuấn Vũ 42:39Cooking
Measurements
Cooking Measurements