GIAO LINH *** Album Cuối Nẻo Đường Tình – Giao Linh (1990)

1 Ngàn Thu Vĩnh Biệt – Giao Linh 00:00
2 Vùng Lá Me Bay – Giao Linh 04:37
3 Mất Nhau Rồi – Giao Linh 09:46
4 Sao Đổi Ngôi – Giao Linh 14:57
5 Cuối Nẻo Đường Tình – Giao Linh 19:57
6 Lỡ Chuyến Đò Ngang – Giao Linh 24:11
7 Xin Đừng Hỏi Tôi – Giao Linh 29:54
8 Xa Cuộc Tình Xưa – Giao Linh 34:33
9 Phố Cũ Về Đêm – Giao Linh 40:59
10 Đối Diện Người Tình – Giao Linh 45:08Cooking
Measurements
Cooking Measurements