Album Hon Trinh Nu – Giao Linh; Thanh Tuyen; Huong Lan

http://www.youtube.com/watch?v=GLaWpxvu2vQ 607,444 711 187 Published on Jan 28, 2014 Sản xuất: Giáng Ngọc VOA in Vietnamese RFA News in Vietnamese 1 Trang Nhật Ký – Hương Lan 00:00 2 Phận Má Hồng – Giao Linh 04:32 3 Tôi Gặp Em – Thanh Tuyền 09:17 4 Hồn Trinh Nữ – Hương Lan 13:14 5 Mười Năm Tái Ngộ – Giao Linh

» Read more
1 2 3