DAN NGUYEN: Chọn Lọc Song Ca Hay Nhất Full [2014]

01 : Con đường mang tên em – Đan Nguyên ; Y Phụng
02 : Nhớ người yêu – Đan Nguyên ; Hoàng Thục Linh
03 : Nếu chúng mình cách trở – Đan Nguyên ; Băng Tâm
04 : Phố đêm – Đan Nguyên ; Tâm Đoan
05 : Tạ từ trong đêm – Đan Nguyên ; Hà Thanh Xuân
06 : Chuyện mộng thường – Đan Nguyên ; Băng Tâm
07 : Ngày xuân thăm nhau – Đan Nguyên ; Hoàng Thục Linh
08 : Nối lại tình xưa – Đan Nguyên ; Băng Tâm
09 : Thiên duyên tiền định – Đan Nguyên ; Cát Lynh
10 : Mai lỡ hai mình xa nhau – Đan Nguyên ; Băng Tâm
11 : Hờn anh giận em – Đan Nguyên ; Ngọc Anh Vi
12 : Hai đứa giận nhau – Đan Nguyên ; Băng Tâm
13 : Duyên Kiếp – Đan Nguyên ; Băng Tâm
14 : Phút cuối – Đan Nguyên; Lâm Thuý Vân
15 : Cỏ úa – Đan Nguyên; Lâm Thuý VânCooking
Measurements
Cooking Measurements