Cách làm Xôi Lá Dứa Miền Tây

XÔI LÁ DỨA (kiểu miền Tây)/Pandan Glutinous Rice Xoi La Dua Sweet Sticky Rice Canh Sat Giang Ho – Chung Tu Don //https://www.youtube.com/watch?v=KtUjISfJZ5g Published on: Jul 26, 2014 @ 06:34 //https://www.youtube.com/watch?v=Swo-D8N4q9s //https://www.youtube.com/watch?v=u3w60jwB92M //https://www.youtube.com/watch?v=xYu91LUh2B0] PLACE YOUR ADS HERE!

» Read more
1 2 3 4 20